HHB
Hoornse Hengelaars Bond
Hoornse Hengelaars Bond (HHB) Jeugd Dag(en).

Scholen en andere kinder organistaies kunnen een aanvraag doen voor 1 of meerdere dagen vissen,
mits hier genoeg organisatoren en vrijwilligers voor zijn.
Eventueele sponsors, organisatoren en vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij de HHB.
Voor aanmelden en meer informatie kan men een email sturen, [E-Mail].

foto van een glas limonade foto van een broodje kroket foto van een broodje frikandel

Bij calamiteiten/onvoorziene voorvallen beslist de wedstrijd commissie/leiding.
De HHB, bestuur of wedstrijd commissie/leiding kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, onstaan voor/tijdens/na het vissen en het vervoer voor of na het evenement.