HHB
Hoornse Hengelaars Bond

HHB derde hengelvergunning voor gemeente Hoorn:

Voor aan/afmelding en wijzigingen melden bij het
[Secretariaat].

De derde hengelvergunning voor 2018 kost 25 euro.*
Leden (in het bezit van de HHB Vispas 2018) die voor het jaar 2018 een derde hengelvergunning wensen kunnen dat via email aanvragen bij het secretariaat van de HHB.
Na betaling van de verschuldigde kosten wordt de derde hengelvergunning per post toegezonden.
Ook is de derde hengelvergunning te verkrijgen op de Simaja karperput bij de aanwezige controleur tegen contante betaling.
Met een vispas van de HHB en een derde hengelvergunning van de HHB mag u met drie hengels vissen in al het water van de HHB m.u.v. de Simaja Karperput.
Op de Simaja karperput mag men met maximaal twee hengels in de put en de andere hengel in de sloot “Het Schot” rondom de karperput vissen.

Let op:
Een derde hengelvergunning is dus niet mogelijk bij een dagvergunning van de Simaja karperput.

De visser is verplicht de derde hengelvergunning bij zich te hebben en op verzoek van een controleur of opsporingsambtenaar direct ter inzage af te geven.
De houder is verplicht aanwijzingen van de controleurs en opsporings ambtenaren direct op te volgen.
Bij overtreding van de voorwaarden of handelen in strijd met de visserij wetgeving kunnen vergunningen worden ingenomen.
De geldigheidsduur van de derde hengelvergunning is 1 jaar.

* Alle bedragen zijn onder voorbehoud van wijziging!