HHB
Hoornse Hengelaars Bond

De Hoornse Hengelaars Bond (HHB) Witvis Wedstrijd Datums 2018.
Sponsor Lootgietersbedrijf R.Pranger

Inleggeld €3,00 per wedstrijd.
Inschrijven voor alle witviswedstrijden op zondag 07:00 in de HRTC kantine te hoorn.
Er wordt gevist op gewicht, van 07:30 tot 11:00 uur.
Na de laatste wedstrijd op zondag 15 Juli vindt er een gezellige prijsuitreiking plaats in de HRTC kantine.
Om voor een eindprijs in aanmerking te komen dient men zeven van de tien wedstrijden mee te vissen.
Er wordt gevist voor de plaatsnummers.
Hengelmateriaal is vrij doch er mag slechts met 1 haak worden gevist.
Gekleurd aas, rode maden en verse de vase is niet toegestaan.
Verboden te voeren voor de toeter.

De HHB Witvis Competitie wedstrijden worden gehouden op de volgende zondagen:

22 April
29 April              A.R
06 Mei
27 Mei                A.R
03 Juni
10 Juni
24 Juni               A.R
01 Juli
08 Juli
15 Juli                 A.R                   Prijsuitreiking HRTC Kantine.

Snert Wedstrijd (witviswedstrijd).

Op zondag 02 December zal er wederom een vrije Snert wedstrijd worden gehouden.
Verzamelen en inschrijven in de HTRC kantine, Holenweg 14D te Hoorn om 07:30 uur.
Er wordt gevist van 08:30 uur tot 11:00 uur.
De kosten voor deze wedstrijd inclusief een bord snert met roggebrood en spek bedraagt € 10,00 per persoon.
De uitreiking van de fraaie prijzen vindt eveneens plaats in de HTRC kantine.
Opgeven voor deze wedstrijd bij Piet Visser, Telefoon: 0229-219200 of e-mail. [E-Mail]

Bij calamiteiten/onvoorziene voorvallen beslist de wedstrijd commissie/leiding.
De HHB, bestuur of wedstrijd commissie/leiding kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, ontstaan voor/tijdens/na het vissen en het vervoer voor of na de wedstrijden.