Akte aanvragen

Een akte uit de burgerlijke stand is een bewijs van een belangrijke, officiële gebeurtenis in uw leven. U kunt een afschrift (kopie) van zo'n akte aanvragen voor uzelf of voor iemand anders. Dat kan van de volgende akten:

  • Geboorteakte voor uzelf, uw kind en uw ouders.
  • Huwelijksakte voor uzelf en uw partner.
  • Partnerschapsakte voor uzelf en uw partner.
  • Echtscheidingsakte voor uzelf en uw partner.
  • Akte beëindiging partnerschap voor uzelf en uw partner.
  • Overlijdensakte voor uw partner, kind en ouders.

U kunt een afschrift alleen opvragen in de gemeente waar de akte is gemaakt.

Online aanvragen

U kunt online een afschrift aanvragen met DigiD. Doet u de aanvraag op een werkdag vóór 12.00 uur? Dan wordt het dezelfde dag nog verzonden. U ontvangt het afschrift dan per post.

Online aanvragen

Een afschrift uit de burgerlijke stand kost € 16,60. 

Nee, dit is niet hetzelfde. Een uittreksel uit de BRP is een verklaring waarin staat wat uw persoonsgegevens zijn. Onder meer uw naam, adres en woonplaats. Dit uittreksel kunt u alleen aanvragen in de gemeente waarin u woont.

Ja, u kunt van uw akte een internationaal uittreksel aanvragen. Een internationaal uittreksel is een actuele samenvatting (geen afschrift) van de akte met een toelichting in meerdere talen. Op de voorzijde Nederlands, Frans, Duits en Engels. Op de achterzijde in het Spaans, Italiaans, Turks, Portugees, Grieks en Esperanto.

Stel een verzoek op en onderteken het verzoek. Stuur het verzoek samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en uw adres naar publiekszaken@hoorn.nl. Het is belangrijk dat de handtekening op het verzoek en het legitimatiebewijs hetzelfde zijn. Daarna ontvangt u van de gemeente een e-mail met de kosten en hoe u deze kunt betalen. Na betaling stuurt u het betalingsbewijs per e-mail naar de gemeente op. U ontvangt uw afschrift per post op uw adres. 

U mag (zonder machtiging) de overlijdensakte opvragen van uw:

  • ouders
  • kinderen
  • partner (dit mag alleen als u met hem of haar ge­trouwd was of een ge­re­gi­streerd part­ner­schap had)

Bent u een broer of zus of hebt u een andere relatie met de overledene? Dan kunt u de overlijdensakte alleen aanvragen met een machtiging. De machtiging kan worden afgegeven door de ouders, kinderen, echt­ge­noot, echt­ge­no­te of ge­re­gi­streerd part­ner van de over­le­de­ne.

Erfgenaam?

Ook als u erfgenaam bent, kunt u de overlijdensakte opvragen (zonder machtiging). Bijvoorbeeld als u in het testament van de overledene staat, of als de overledene geen partner, kinderen, kleinkinderen, ouders of grootouders (meer) heeft. U moet dan wel kunnen aantonen dat u erfgenaam bent en de akte nodig heeft.

Nee, dat is niet mogelijk.

Dat kan. Dan moet dat bij de aanvraag worden doorgegeven.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.