Als u gaat slopen, heeft u soms toestemming nodig van de gemeente. U moet dan een omgevingsvergunning aanvragen of melding maken. Dit kan via het Omgevingsloket. Heeft u ook bouw- of verbouwplannen? U kunt via het Omgevingsloket in één keer alle vergunningen aanvragen die u nodig heeft.

Naar het Omgevingsloket

Gaat u slopen en moet u asbest verwijderen? Kijk dan op de pagina Asbest verwijderen (inwoners) of asbest verwijderen (bedrijven)

Container nodig?

Heeft u een container nodig? En wilt u die op de openbare weg plaatsen? Dan heeft u een vergunning nodig. Kijk voor meer informatie op de pagina Container, steiger, of overige zaken op de openbare weg.

U heeft in ieder geval een omgevingsvergunning nodig in de volgende situaties:

 • U sloopt aan een gemeentelijk-, provinciaal-, en rijksmonument.
 • U sloopt aan een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Geen toestemming nodig

Soms heeft u geen toestemming nodig om te slopen:

 • Er komt waarschijnlijk niet meer dan 10 m3 sloopafval vrij. 
 • U gaat geen asbest verwijderen. 
 • U gaat niet slopen aan een gemeentelijk-, provinciaal-, en/of rijksmonument. 
 • U gaat geen beschermd stads- of dorpsgezicht slopen.
 • U sloopt geen seizoensgebonden bouwwerk.

Sloopmelding

Soms is een sloopmelding voldoende:

 • Er komt waarschijnlijk meer dan 10 m3 sloopafval vrij.
 • U gaat asbest verwijderen. 

De sloopmelding is gratis. De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waarvoor u een vergunning nodig heeft. Ook hangt het bedrag af van de bouwsom van uw project. Meer informatie vindt u in de legesverordening. U kunt ook contact opnemen met de gemeente voor meer informatie.

Sloopmelding

U mag beginnen met slopen als u 4 weken na uw melding geen bericht heeft gekregen van de gemeente. Als er een directe noodzaak is om te slopen, kan de gemeente afwijken van 4 weken. Bijvoorbeeld bij instortingsgevaar.

Omgevingsvergunning voor sloop

U mag beginnen met slopen als:

 • u de omgevingsvergunning heeft ontvangen 
 • de bezwaartermijn van 6 weken is verlopen 
 • er geen bezwaarschrift is ingediend

De gemeente moet uw aanvraag voor een omgevingsvergunning binnen 8 weken afhandelen. Deze afhandelingstermijn mag maximaal één keer verlengd worden met 6 weken.

Meerdere vergunningen

Als u tegelijk een omgevingsvergunning moet aanvragen en een sloopmelding moet maken, geldt de langste procedure. U moet dus wachten met slopen tot u de vergunning heeft.

1. Wat moet ik doen als ik mijn plannen wijzig tijdens het uitvoeren?

U moet dan een nieuwe vergunning aanvragen of opnieuw een melding doen. Verwijs bij deze aanvraag naar uw oorspronkelijke vergunningaanvraag of melding. De gemeente bekijkt de verschillen. Als u veel wilt veranderen aan uw werkzaamheden, neemt u dan contact op met de gemeente voor advies over de procedure die u moet volgen.

2. Mag ik asbest verwijderen?

Meer informatie vindt u bij Asbest voor inwoners en bij Asbest voor bedrijven.

3. Moet ik melding maken bij het mobiel breken van bouw- en sloopafval?

Ja, dat moet als slooppuin ter plaatste bewerkt wordt met een mobiele puinbreker. Dit moet vanwege trillings-, geluids-, en stofoverlast. Neem hiervoor contact op met de gemeente

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.