Asbest verwijderen (inwoners)

Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen. Dit kan gratis via het Omgevingsloket. Soms heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. U kunt dit controleren met de vergunningcheck op het Omgevingsloket. U kunt via het Omgevingsloket ook een omgevingsvergunning aanvragen.

Naar het Omgevingsloket  

Heeft u een omgevingsvergunning nodig?

Dan mag u pas beginnen met slopen:

  • als u de omgevingsvergunning heeft ontvangen.
  • als de bezwaartermijn van 6 weken is verlopen.
  • als er geen bezwaarschrift is ingediend.

Is het maken van een sloopmelding voldoende?

Dan mag u beginnen met slopen als u binnen 4 weken geen tegenbericht van de gemeente ontvangt. In sommige situaties is de indieningstermijn 5 werkdagen. Namelijk als de woning leegstaat en wacht op een nieuwe huurder. Dat geldt alleen als de normale termijn van 4 weken tot onnodige leegstand leidt. Of als het gaat om asbesthoudende vloerbedekkingen, vloertegels en golfplaten aan de buitenkant van een bouwwerk tot maximaal 35 m2.

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waarvoor u een vergunning nodig heeft. 

1. Wanneer mag ik asbest zelf verwijderen?

De meeste asbest moet u door een gecertificeerd bedrijf laten verwijderen. Dat geldt niet voor asbesthoudende vloerbedekkingen, vloertegels en golfplaten aan de buitenkant van een bouwwerk tot maximaal 35 m2. Deze mag u zelf verwijderen.

2. Hoe lang duurt het voordat ik antwoord krijg op mijn aanvraag?

De gemeente moet uw aanvraag voor een omgevingsvergunning binnen 8 weken afhandelen. Deze afhandelingstermijn mag maximaal een keer verlengd worden met 6 weken.

3. Heeft het gevolgen als ik mijn sloopwerkzaamheden tijdens het uitvoeren verander?

Ja. Als u iets verandert aan uw plan moet u opnieuw een vergunning aanvragen of melding doen. Verwijs bij deze aanvraag naar uw eerste vergunningaanvraag of melding. De gemeente bekijkt dan de verschillen.

4. Waar kan ik zelf asbest heen brengen?

Asbest moet u verpakt aanleveren bij het afvalbrengstation in Middenmeer.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.