WOZ-Waarde

De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde van woningen en bedrijven vast. De WOZ-waarde vormt de basis voor verschillende belastingen.

WOZ waarde bekijken

De WOZ-waarde vindt u op het taxatieverslag en is online te bekijken via de belastingbalie.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald en waarom is deze gestegen? 

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde door uw woning te vergelijken met dezelfde soort woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. De waardepeildatum is altijd 1 januari van het vorige jaar. Bekijk de video van de Waarderingskamer voor meer uitleg over de stijging. 

Niet eens met de WOZ-waarde? Bel ons

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde in het taxatieverslag? Neem dan telefonisch contact op via 0229 25 22 00. Telefonisch kunnen wij u het snelste helpen. 

Bezwaar maken na telefonisch contact

Wilt u toch bezwaar maken en heeft het telefonisch contact niet geholpen voor u? Dit kunt u zelf bezwaar maken via de Belastingbalie. Wilt u weten waarom u zelf bezwaar moet maken? Bekijk dan de video met uitleg.

De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de volgende belastingen:

  • de inkomstenbelasting
  • onroerendezaakbelasting 
  • waterschapsbelasting 
  • de vermogensrendementsheffing
  • erfbelasting

De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor het bepalen van de huurprijs van sociale huurwoningen.

De Waarderingskamer houdt toezicht op de manier waarop de gemeente de waarde bepaalt. Dit is een onafhankelijke organisatie. De Waarderingskamer geeft akkoord als de herwaardering goed door de gemeente is uitgevoerd. Op de website van de Waarderingskamer vindt u meer informatie.

Dit is 1 januari van het voorgaande jaar. Dus voor 2024 wordt de vastgestelde WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2023 gebruikt.

In het taxatieverslag staan gegevens van uw woning en een aantal soortgelijke woningen die rond de waardepeildatum verkocht zijn. De waarde van uw huis wordt aan de hand van deze gegevens bepaalt. In het taxatieverslag ziet u de opbouw van de waardebepaling van uw woning of bedrijf. Bekijk het taxatieverslag via de digitale belastingbalie.

Via de website WOZ-waardeloket kunt de WOZ-waarde bekijken van andere woningen.

Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid. 

De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ). 

De gemeente moet een beslissing nemen in het kalenderjaar waarin u bezwaar heeft gemaakt. Heeft u bezwaar gemaakt in de laatste 6 weken van het kalenderjaar? Dan moet de gemeente binnen een periode van 6 weken een beslissing nemen. De gemeente kan de termijn met maximaal 6 weken verlengen.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.