Bezwaar gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met uw belastingaanslag? Dan kunt u gratis een bezwaarschrift indienen. U moet het bezwaarschrift binnen 6 weken na ontvangst van de belastingaanslag indienen. 

Wanneer hoef ik geen bezwaar in te dienen?

Als iemand verhuist naar een andere gemeente, overlijdt of alleen gaat wonen dan hoeft u geen bezwaar te maken. Zodra de wijziging is verwerkt ontvangt u automatisch een vermindering van de aanslag.

Niet eens met de waarde van uw woning of bedrijfspand? Kies voor een snelle oplossing.

Bekijk eerst uw taxatieverslag in de digitale belastingbalie. Hierin staan verkoopcijfers die gebruikt zijn voor de bepaling van de waarde. Klopt de waarde volgens u niet? Bel ons dan via 0229 25 22 00. Dan proberen wij dat binnen twee weken te herstellen. Krijgt u gelijk? Dan hoeft u geen bezwaar meer in te dienen. De aanslag wordt dan vanzelf verminderd. 

Bezwaarschrift online indienen

U kunt uw bezwaarschrift online indienen via de digitale belastingbalie. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Naar de belastingbalie

Voordat u een bezwaarschrift indient, is het verstandig om te onderzoeken of u bezwaar kans van slagen heeft. Op de pagina Gemeentelijke belastingen vindt u meer informatie over bijvoorbeeld de WOZ-waarde en over de kwijtschelding van belastingen. 

Bezwaar maken tegen parkeerboete

Wilt u bezwaar maken tegen een parkeerboete? Ga dan naar de pagina Parkeerboete

Nee, u kunt geen bezwaar maken. Maar misschien kunt u kwijtschelding krijgen. Of een betalingsregeling afspreken. Neem hiervoor contact op via het contactformulier.

Dit is afhankelijk van het soort bezwaarschrift. Een bezwaarschrift tegen parkeerbelasting wordt meestal binnen 6 weken afgehandeld. 

Bezwaarschrift tegen WOZ-waarde

De afhandeling van een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde kan lang duren. Dit omdat de WOZ-taxateur ook een advies geeft over uw bezwaarschrift. De gemeente heeft tot aan het eind van het jaar de tijd om uw bezwaarschrift af te handelen. Wij adviseren altijd om eerst te bellen voordat u een bezwaar indient. Soms is een bezwaar namelijk niet nodig en kunnen wij u veel sneller helpen.

Als u dit soort gebreken bij de gemeente meldt, houdt de gemeente daar rekening mee bij het bepalen van de WOZ-waarde. De gemeente kan niet alle woningen in Hoorn bezoeken. Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde? Neem dan contact op met de gemeente.

Ja, als u bezwaar maakt, kunt u zich juridisch laten bijstaan. Er zijn bedrijven die adverteren om voor u bezwaar te maken. De gemeente adviseert om hier voorzichtig mee om te gaan, omdat de gemeente vindt dat deze bedrijven uw persoonlijk belang slecht behartigen.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.