Meedoenbudget

Het meedoenbudget is voor inwoners van de gemeente met een laag inkomen. Voorgaande jaren was dit in de vorm van een strippenkaart. U krijgt het meedoenbudget in de vorm van een pas: de HoornPas. Hiermee kunt u sport-, culturele en educatieve activiteiten betalen. Het budget op de pas is niet inwisselbaar voor geld. Elk gezinslid mag een eigen pas aanvragen.

Hoogte van het meedoenbudget 

Het meedoenbudget heeft twee groepen, volwassenen en kinderen. Per groep is er een ander budget per kalenderjaar beschikbaar:

  • Volwassenen: € 100 per persoon
  • Kinderen tot 18 jaar: € 200 per persoon

Voorwaarden voor het aanvragen van een meedoenbudget

U kunt het meedoenbudget op de HoornPas voor uzelf en/of uw kind(eren) aanvragen als u:

  • inwoner bent van Hoorn
  • 18 jaar of ouder bent
  • een laag inkomen en een bescheiden vermogen heeft. Bekijk wat een laag inkomen en een bescheiden vermogen is op de pagina Inkomensgrenzen

Ook inwoners met een beschikking Preventie, wettelijk (Wsnp) of minnelijk (MSNP) schuldhulpverleningstraject hebben recht op het meedoenbudget. Beantwoord in het aanvraagformulier de vraag 'U zit in een minnelijk traject of in de schuldsanering (WSNP)' met 'ja'.   

Wie ontvangt de HoornPas zonder het aan te vragen?

Inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen via WerkSaam West-Friesland, krijgen de pas thuis gestuurd. Zij hoeven de pas niet aan te vragen. De HoornPas wordt in de maand nadat de uitkering is gegeven thuis gestuurd. Heb je de pas niet ontvangen? Neem dan contact op met 1.Hoorn.

Meedoenbudget op de HoornPas aanvragen

U vraagt het meedoenbudget aan via het formulier op de website HoornPas

U kunt de aanvraag digitaal doen. Heeft u daar hulp bij nodig, dan zijn er organisaties die u hier kosteloos bij kunnen helpen. Meer informatie vindt u op de pagina hulp bij teksten.

Wat heeft u nodig bij de aanvraag?

Bij de aanvraag moet u de volgende documenten meesturen:

  • paspoort of identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
  • inkomensspecificatie (bijvoorbeeld een loonstrook of salarisstrook) van de maand voorafgaand aan uw aanvraag
  • kopie bankafschrift van de afgelopen maand voorzien van een begin- en eindsaldo

Als er documenten ontbreken ontvangt u een brief met de vraag of u deze alsnog wilt sturen. De afhandeling van uw aanvraag duurt dan langer.   

Waar kunt u de pas gebruiken?

Op de website HoornPas staat een overzicht van de verenigingen en organisaties waar u de HoornPas kunt gebruiken. 

Hoe werkt het meedoenbudget?

Als u het budget aanvraagt, en dit wordt goedgekeurd, ontvangt u een brief en even later de HoornPas. Op de pas staat uw naam, uw klantnummer en een QR code. Hiermee kunt u bij de aanbieders uw tegoed besteden. Verdere uitleg staat op de website HoornPas. Hier kunt u ook een persoonlijk account aanmaken om bijvoorbeeld uw tegoed in te zien. 

Vanaf 1 januari 2024 wordt de huidige strippenkaart van het Meedoenbudget vervangen door een pas: de HoornPas. Hiermee kunnen de inwoners het Meedoenbudget digitaal bij u besteden. Heeft u als partner vragen over de HoornPas? Stuur dan een e-mail naar partners@hoorn.nl. Wilt u zich aanmelden als partner? Dat kan via de website HoornPas

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.