Langer zelfstandig wonen (Wmo)

Zo lang en zo zelfstandig mogelijk meedoen aan de samenleving. Soms is daar ondersteuning voor nodig. Het liefst binnen uw eigen netwerk.

Eerst zelf hulp proberen te vinden

Mogelijk kunt u familie, vrienden of buren vragen om ondersteuning? In Hoorn en omgeving zijn ook veel organisaties actief waar u terecht kunt, zoals vrijwilligersorganisaties en mantelzorgorganisaties. Meer informatie op de pagina Zelf ondersteuning vinden.

Komt u er met de hulp van uw eigen omgeving en de bovenstaande organisaties niet uit met een zorg of probleem? Dan kunt u terecht bij de gemeente. De medewerkers denken met u mee over mogelijkheden voor zorg en ondersteuning; dichtbij als het kan en met professionele hulp als het nodig is.

Wat kan de gemeente doen?

De gemeente biedt een aantal ondersteunende middelen en diensten voor mensen die ouder dan 18 jaar zijn. Dat gaat vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning):

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

De eigen bijdrage voor de WMO is € 20,60 per maand.

Verlengen Wmo

Een inwoner kan een Wmo-indicatie verlengen door zich te melden bij 1.Hoorn. Dit kan via de telefoon, een van de inloopspreekuren of de website

Meer ondersteuning nodig?

Soms is er meer ondersteuning nodig dan de gemeente kan bieden. In Nederland is de zorg in 3 wetten geregeld. 

  1. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente moet binnen 8 weken beslissen over Wmo-aanvragen. 
  2. Zorgverzekeringswet (Zvw)
  3. Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Verpleging en verzorging thuis, zoals wijkverpleging vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). U vraagt dit aan via uw zorgverzekeraar of huisarts. 

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Mocht het zo zijn dat er blijvende, intensieve hulp nodig is en u niet meer in uw eigen huis kunt wonen, dan wordt de hulp geregeld vanuit de Wlz. Dit is de Wet Langdurige Zorg en loopt via het zorgkantoor. De hulp vanuit de Wlz is bedoeld voor inwoners die de rest van hun leven, de hele dag hulp of toezicht nodig hebben. Vaak wonen deze inwoners niet meer thuis, maar in een verpleeghuis of instelling. Meer informatie over de Wlz vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Van Wmo naar Wlz

Het kan ook zijn dat u hulp ontvangt vanuit de gemeente (Wmo) maar dat uw situatie verandert. Bijvoorbeeld als u andere hulp of meer hulp nodig heeft. Soms betekent dit dat u voortaan hulp vanuit de langdurige zorg nodig hebt. De gemeente regelt uw hulp dan niet meer. Het zorgkantoor regelt dan de hulp vanuit de Langdurige zorg (Wlz) voor u. Meer informatie over de overgang van hulp vanuit de Wmo naar hulp vanuit de Wlz vindt u op de website van Rijksoverheid.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.