Tweede paspoort

Een tweede paspoort is 2 jaar geldig en kunt u in de volgende situaties aanvragen:

 • Als er in uw paspoort stempels staan van landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken. Dit kan problemen geven om het land binnen te komen. Meer informatie vindt u op website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.
 • Als u moet reizen en uw paspoort nog bij een ambassade ligt voor de aanvraag van een visum voor een andere reis.

Om een tweede paspoort aan te vragen, maakt u een afspraak in het stadhuis.

Afspraak maken

Om een tweede paspoort aan te kunnen vragen, gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Hoorn.
 • U heeft een paspoort dat nog minimaal 6 maanden geldig is.
 • U kunt aantonen dat u het tweede paspoort nodig heeft.

Een tweede paspoort kost € 83,87. U betaalt de kosten voor uw tweede paspoort bij de aanvraag in het stadhuis.

Naar de afspraak in het stadhuis neemt u de volgende zaken mee:

 • Alle reisdocumenten (paspoort en identiteitskaart) die u heeft, ook als deze niet meer geldig zijn.
 • Een goedgelijkende pasfoto in kleur. De pasfoto is maximaal zes maanden oud op het moment van de aanvraag. Meer informatie over de eisen van een pasfoto vindt u op de website van de Rijksoverheid.
 • Een pinpas (of contant geld).
 • Bewijs waaruit blijkt dat u het tweede paspoort nodig heeft.

U kunt het tweede paspoort 5 werkdagen na de aanvraag ophalen. Bij een spoedaanvraag duurt het 1 tot 2 werkdagen voordat het paspoort klaarligt. Het is mogelijk om uw tweede paspoort te laten bezorgen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Bezorgen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.'

Na de aanvraag moet u het paspoort binnen 3 maanden persoonlijk afhalen in het stadhuis. Daarvoor hoeft u geen afspraak te maken. U heeft alleen uw afhaalbewijs nodig.

 U kunt dit aantonen met bijvoorbeeld:

 • Een bewijs dat u een land wilt bezoeken dat in conflict is met een land waarvan u al stempels in uw paspoort heeft.
 • Een bewijs dat u regelmatig naar verschillende landen reist waarvoor u een visum nodig heeft.
 • Andere vergelijkbare documenten.

Neem zoveel mogelijk bewijsstukken mee. Bij onvoldoende bewijsmateriaal kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Nee.

Ja.

De letter ‘O’ komt in de Nederlandse documentnummers niet voor. Het gaat dus altijd om het cijfer ‘0’ (nul).

Als uw oude paspoort al verlopen is, moet u deze inleveren bij de aanvraag. Is het paspoort nog niet verlopen, dan moet u het inleveren bij het ophalen van uw nieuwe paspoort. Bij het ophalen van uw nieuwe paspoort kunt u aangeven dat u uw oude paspoort graag terug wilt. Als dat mogelijk is, dan wordt het oude paspoort ongeldig gemaakt.

Als uw oude (of eerste) paspoort bij een ambassade of consulaat ligt op het moment dat u een tweede paspoort wilt aanvragen, dan moet u een extra document meenemen bij de aanvraag. Het gaat dan om:

 • een ver­kla­ring of an­der be­wijs van de am­bas­sa­de of het con­su­laat, waar­uit blijkt dat uw eer­ste pas­poort daar ligt.
Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.