Subsidie energiebesparende maatregelen

In 2024 is er € 100.000 beschikbaar voor het verduurzamen van uw woning. Ook huurders kunnen subsidie aanvragen. Vanaf 15 januari kunt u een aanvraag indienen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Dit kan bijvoorbeeld voor het:

 • het isoleren van uw woning
 • zonnepanelen
 • een groen dak
 • koken op inductie

Bij de aanvraag moet u een offerte meesturen. Er wordt in 2024 geen subsidie meer verstrekt voor spouwmuurisolatie. Dit omdat de kans groot is dat er schade wordt toegebracht aan aanwezige vleermuizen. Dit besluit vindt u op overheid.nl

 • Subsidie wordt alleen verstrekt als de maatregelen zijn toegepast bij bestaande woningen in de gemeente Hoorn.
 • Subsidie wordt alleen verstrekt voor voorzieningen die voorkomen op de Duurzame Energielijst in bijlage 1. U vindt deze lijst op www.odnhn.nl onder Hoorn Subsidieregeling 2024 Maatregelenlijst.
 • Subsidie wordt alleen verstrekt als de aanvraag is ingediend voordat de maatregelen uitgevoerd zijn.
 • Gaat u een aanbouw maken of uw huis uitbreiden? Dan is subsidie niet mogelijk voor de nummers 1 t/m 8 van de Duurzame Energielijst.
 • Subsidie wordt alleen verstrekt aan particuliere woningeigenaren en huurders die een aanvraag hebben ingediend. De aanvragers moeten zelf in de woning wonen.
 • Subsidie wordt alleen verstrekt als er met facturen en betaalbewijzen is aangetoond dat de voorzieningen daadwerkelijk zijn toegepast. En als ze zijn betaald binnen de voorwaarden van de verordening.

Bekijk alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie op de website van de overheid.

Het aanvraagformulier staat op de website van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Stuur het ingevulde formulier naar subsidiehoorn@odnhn.nl of per post naar Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Aanvragen die vóór 15 januari 2024 binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. 

Belangrijk om te weten

 • Bij de aanvraag moet u een offerte meesturen.
 • Als u voor meerdere maatregelen subsidie vraagt, geeft u de kosten per maatregel aan.
 • In de offerte/factuur moet ook de Rd-waarde van de isolatie worden vermeld.
 • U vraagt de subsidie aan voordat u de maatregel(en) uitvoert.

Bij het aanbrengen van HR++ glas moet in de offerte/factuur onderscheid gemaakt zijn tussen de kosten voor het glas en de bijkomende kosten van vervanging van kozijnen. Ook moet u de U-waarde vermelden. 

Zodra u de maatregelen heeft genomen, stuurt u het vaststellingsformulier en de aannemer-/installateursverklaring per mail naar de OD NHN via subsidiehoorn@odnhn.nl. Het vaststellingsformulier en de Aannemer-/installateursverklaring vindt u op de website van de ODNHN. U kunt deze documenten ook per post sturen naar OD NHN, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. 

Naast deze formulieren stuurt u mee: 

 • Een kopie van de rekening .  
 • Betaalbewijs (bijvoorbeeld een bankafschrift, pinbon of een overzicht SVn).

Als alle gegevens binnen zijn en u voldoet aan alle eisen, krijgt u de subsidie uitbetaald.

 • Voor één maatregel op een adres: maximaal 10% van de gemaakte kosten inclusief btw, met een maximum van € 500. 
 • Voor twee of meer maatregelen op een adres: maximaal 15% van de gemaakte kosten inclusief btw, met een maximum van € 750 
 • De subsidie voor zonnepanelen bedraagt maximaal € 250

De subsidie bestaat uit de aanschafkosten, het installeren en het in bedrijf stellen van de voorzieningen. 

 U krijgt binnen 8 weken een antwoord op uw aanvraag. Voor meer informatie kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur bellen met de OD NHN via 088 10 21 398.

De subsidie is voor bestaande particuliere woningen en voor huurwoningen. Het gaat om maatregelen aan uw woning die energie besparen en duurzaam zijn. Bijvoorbeeld:

 • verschillende soorten isolatie

 • laagtemperatuur verwarming 

 • koken op inductie
 • zonnepanelen (PV-systeem) 

 • groene daken

Meer informatie vindt u op de website van de Omgevingsdienst. 

Dit kan alleen via de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren. Dit is geen subsidie van de gemeente. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ja. Maak hiervoor een telefonische afspraak met een medewerker van de Omgevingsdienst NHN. Zij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur via 088 10 21 398.

U kunt ook gebruikmaken van de duurzaamheidslening. Met een duurzaamheidslening kunt u geld lenen om uw woning of appartementencomplex energiezuiniger te maken. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor overige subsidies. 

Het Duurzaam Bouwloket adviseert over maatregelen om uw woning te verduurzamen. Meer informatie vindt u op de website van het Duurzaam Bouwloket.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.